lipiec 2016

Motoryzacja

Drogi publiczne

Drogą nazywamy część pasa drogowego drogi publicznej przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, łącznie z poboczem oraz torowiskiem pojazdów szynowych znajdujących…

Motoryzacja

Wyprzedzanie

Wyprzedzaniem nazywamy przejeżdżanie (przechodzenie) obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Oznacza to, że pojazd jadący szybciej wyprzedza pojazd jadący wolniej. Wyprzedzanie…

Motoryzacja

Warunki zasadnicze

Do ruchu na drogach publicznych może być dopuszczony tylko pojazd odpowiadający określonym przepisami warunkom technicznym, zaopatrzony w dowód rejestracyjny i tablice ze znakami rejestracyjnymi (lub…