Articles by MotoWiocha

Motoryzacja

Znaki drogowe

Zadaniem znaków i sygnałów, stosowanych w ruchu drogowym, jest podniesienie bezpieczeństwa, sprawności i wygody ruchu drogowego. Znaki i sygnały na drogach wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy…