Kiedy nie wolno wyprzedzać?

Jeżeli droga (poszczególne jej odcinki) nie jest widoczna na dostateczną odległość, gdyż zawsze istnieje możliwość nadjechania pojazdu z przeciwnej strony;

BANEX Transport – spedycja i transport do Grecji

► jeżeli szerokość drogi nie pozwala na bezpieczne przejechanie dwóch pojazdów obok siebie; szczególnie trzeba o tym pamiętać przy zbliżaniu się do zwężonych odcinków jezdni;

► jeżeli ruch innych uczestników uniemożliwia bezpieczne wyprzedzanie;

► na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi;

► na skrzyżowaniach dróg z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym lub skrzyżowań, na których ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej lub przez funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej (żołnierza);

► na przejściach przez jezdnię i bezpośrednio przed nimi;

► 3.3. na łukach drogowych (zakrętach) oznaczonych znakami ostrzegawczymi, sygnalizującymi zbliżanie się do niebezpiecznych zakrętów;

► 3.4. przy dojeżdżaniu do wierzchołka (szczytu) wzniesienia; przed przystankami tramwajowymi lub kolejowymi, gdy stoją na nich tramwaje lub pociągi; zakaz dotyczy przypadków, gdy tory biegną wzdłuż drogi, i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wsiadającym i wysiadającym pasażerom;

► jeżeli kierujący pojazdem, który ma być wyprzedzany, zasygnalizował zmianę kierunku w lewo; pojazd taki może być wyprzedzany tylko z prawej strony.

■ Wymienione przypadki nie wyczerpują wszystkich sytuacji, w których wyprzedzanie jest zabronione. W czasie jazdy może występować cały szereg innych sytuacji, w których wyprzedzanie stanowiłoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, a więc tym samym jest niedozwolone, np.:

► na drodze o dużym spadku (zjazd z góry), a zwłaszcza gdy jesteśmy ostrzegani znakiem drogowym „niebezpieczny zjazd”.

► gdy pojazd, który ma być wyprzedzany, nie ustąpił drogi, a więc nie zjechał do prawej strony, co może być spowodowane przeszkodami na prawej stronie drogi, których nie widzi kierowca wyprzedzający,

► z prędkością wyższą od maksymalnej dozwolonej na danym odcinku drogi,

► pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, gdy śpieszą na miejsce wypadku lub zagrożenia,

■ Przepisy zezwalają na wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia i na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, ale tylko na jezdniach jednokierunkowych i dwukierunkowych z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem, że kierujący-w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni – nie wyjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.