Obsługa układu kierowniczego

Po dłuższym okresie użytkowania samochodu układ kierowniczy może wykazywać nadmierne luzy. Charakterystycznym objawem nadmiernych luzów jest znaczny ruch jałowy koła kierownicy.

■ Luz koła kierownicy uważa się za normalny, jeżeli nie przekracza 8-10°. W instrukcjach obsługi często podaje się luz w milimetrach mierzonych na obwodzie koła kierownicy (np. Polski FIAT 125p ma luz 60 mm).

■ Wielkość tego luzu sprawdzamy podczas postoju samochodu ustawiając koła na wprost, po czym obracamy koło kierownicy w jedną stronę do oporu i po oznaczeniu położenia koła obracamy je w drugą stronę, również do oporu. Zmierzona na kole odległość w milimetrach lub stopniach znajdująca się pomiędzy skrajnymi położeniami koła kierownicy pozwala określić faktyczny luz. Jeżeli zmierzony w ten sposób luz koła kierownicy jest większy niż podany w instrukcji obsługi, należy samochód oddać do stacji obsługi.

■ Niezależnie od likwidacji luzów w układzie kierowniczym należy pamiętać w czasie okresowych obsług o uzupełnianiu oleju, w obudowie mechanizmu kierowniczego, smarowaniu mechanizmu zwrotniczego oraz regulacji zbieżności kół przednich. Czynności te powinny być wykonane na stacji obsługi.