Obsługa układu zasilania

Obsługa układu zasilania polega przede wszystkim na okresowym czyszczeniu takich elementów układu, jak pompa paliwa (osadnik, filtr), filtr powietrza oraz gaźnik.

■ Obsługa gaźnika wymaga dokładnej znajomości jego budowy. Jako podstawę należy przyjąć zasadę, że bez wyraźnej potrzeby nie powinno się rozbierać gaźnika ani zmieniać jego fabrycznej regulacji.

■ Jeśli gaźnik niewłaściwie działa, powinno się jego sprawdzenie i regulację powierzać specjalistycznej stacji obsługi.

■ Filtry powietrza, stosowane najczęściej w samochodach osobowych, mają wymienne wkłady papierowe, które należy co 2-3 tys. km po wyjęciu przedmuchać z zewnątrz strumieniem powietrza, a co 5-10 tys. km przebiegu (w zależności od warunków jazdy) wymienić.

■ Podczas napełniania zbiornika paliwem należy uważać, aby do benzyny nie przedostały się żadne zanieczyszczenia (np. kurz, woda).