PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU DO DROGI

Ze względu na bezpieczeństwo własne, jak i innych użytkowników drogi, obowiązkiem kierowcy przed wyjazdem w drogę jest sprawdzenie stanu technicznego samochodu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te mechanizmy i urządzenia, które mają zasadniczy wpływ zarówno na prawidłową eksploatację pojazdu, jak i na bezpieczeństwo jazdy.

■ Przed wyjazdem należy zatem sprawdzić:

► szczelność układu smarowania przez obejrzenie, czy na jezdni (na posadzce w garażu) nie ma plam, spowodowanych wyciekami oleju; w silniku czterosuwowym należy sprawdzić poziom oleju w zimnym silniku, za pomocą miarki umieszczonej w misce olejowej; poziom oleju powinien zawsze utrzymywać się pomiędzy znakami „MIN” i MAX” (dolną i górną kreską) wybitymi na miarce; poziom oleju nie powinien nigdy ani spadać poniżej poziomu minimalnego, ani przekraczać poziomu maksymalnego; brak oleju należy uzupełnić tym samym gatunkiem oleju, który znajduje się w silniku, przy czym gatunek ten powinien być zgodny z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi samochodu;

układ paliwowy, a więc jego szczelność, oraz ilość paliwa w zbiorniku obserwując wskaźnik paliwa; w razie wątpliwości możemy poziom paliwa sprawdzić miarką ręczną odpowiednio wyskalowaną bezpośrednio w zbiorniku; najlepiej jednak zawsze stosować zasadę „pełnego zbiornika”, co ma jeszcze tę dodatkową zaletę, że zabezpiecza przed przedostawaniem się do paliwa wody, powstającej wskutek skraplania się pary wodnej na ściankach zbiornika; ma to szczególnie znaczenie w zimie, gdyż wtedy znajdująca się w paliwie woda może zamarzać w przewodach układu zasilania; układ chłodzenia, a więc stan i szczelność tego układu, oraz poziom płynu chłodzącego przy silnikach chłodzonych cieczą, a w razie ubytków uzupełnić poziom cieczy; w przypadku stosowania jako cieczy chłodzącej specjalnych mieszanek nie zamarzających, ubytki spowodowane wyciekami uzupełniamy taką samą mieszanką, a spowodowane odparowaniem uzupełniamy wodą destylowaną; przy zamkniętych układach chłodzenia (np. „Polski FIAT 125p”) ilość płynu chłodzącego sprawdza my w zbiorniku wyrównawczym; poziom płynu powinien przy zimnym silniku sięgać 6-7 cm powyżej kreski z napisem MIN”;

naciąg paska klinowego, napędzającego wentylator i pompę płynu chłodzącego, gdyż w miarę zużywania się pasek klinowy wyciąga się, co powoduje jego ślizganie; prawidłowe ugięcie paska klinowego powinno wynosić 10-15 mm;

układ hamulcowy przez sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku i stan szczelności układu, przy czym w przypadku zauważenia najmniejszych nawet wycieków płynu hamulcowego nie należy wyruszać w drogę; następnie sprawdza my skuteczność działania układu hamulcowego przez naciśnięcie pedału hamulca zasadniczego na postoju; jeżeli pedał hamulca nie stawia oporu po przebyciu 1/3 drogi całego skoku pedału, należy uważać hamulce za niesprawne; gdy pedał

stawia opór, należy jeszcze raz sprawdzić skuteczność działania hamulców już w czasie jazdy;

► układ kierowniczy przez sprawdzenie luzu na kole kierownicy i stanu połączenia drążków kierowniczych mierzony na kole kierownicy wykazuje sumę luzów całego układu kierowniczego, która nie powinna być większa niż 8-10 ,

■ stan ogumienia przez obejrzenie stanu bieżnika i powierzchni bocznych opon, a w razie potrzeby również zmierzenie ciśnienia powietrza w ogumieniu; koło z uszkodzoną oponą należy wymienić na zapasowe, a uszkodzoną oponę oddać do naprawy.

■ Ostatnią czynnością będzie sprawdzenie czystości szyb, a więc zapewnienie dobrej widoczności, oraz sprawdzenie urządzeń elektrycznych. Dotyczy to głównie wszystkich świateł zewnętrznych samo-chodu, sygnału dźwiękowego, wycieraczek oraz lampek kontrolnych i wskaźników, znajdujących się na tablicy rozdzielczej.

■ Po zajęciu miejsca w samochodzie sprawdzamy ustawienie fotela kierowcy oraz ustawienie lusterek wstecznych.