Ruszanie z miejsca i zmiana biegów

Po sprawdzeniu samochodu i przygotowaniu go do wyjazdu, zajmujemy miejsce za kierownicą i po zamknięciu drzwi możemy przystąpić do uruchomienia pojazdu. W tym celu należy:

► dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu biegu jałowego (na luz),

► włączyć urządzenie rozruchowe, tzw. ssanie,

► włożyć kluczyk zapłonu do stacyjki,

► wyłączyć sprzęgło przez naciśnięcie na pedał sprzęgła,

► włączyć na kilka sekund rozrusznik.

■ Gdy silnik zostanie uruchomiony, należy doprowadzić go do odpowiedniej temperatury. Po rozgrzaniu silnika należy wyłączyć urządzenie rozruchowe, gdyż jazda z włączonym „ssaniem” powoduje nadmierne zużycie paliwa i jest szkodliwa dla silnika.

■ Przy uruchamianiu ciepłego silnika oraz w lecie nie należy używać urządzenia rozruchowego.

■ Gdy silnik został doprowadzony do odpowiedniej temperatury i pracuje bez zakłóceń (regularnie) możemy ruszyć z miejsca. W tym celu należy:

wyłączyć sprzęgło przez naciśnięcie do końca pedału sprzęgła,

włączyć pierwszy bieg,

zwolnić zupełnie ręczny hamulec,

stopniowo włączać sprzęgło, poprzez powolne zwalnianie nacisku na pedał sprzęgła, a równocześnie zwiększać obroty silnika przez naciskanie pedału przyśpieszenia („gazu”).

■ W momencie gdy sprzęgło zaczyna się włączać i samochód rusza z miejsca, zmniejszamy tempo włączania sprzęgła i zwiększamy obroty silnika. Po całkowitym włączeniu sprzęgła zwiększamy prędkość obrotową silnika, aby na pierwszym biegu osiągnąć prawie maksymalną prędkość zalecaną przez fabrykę. Jeśli ruszanie z miejsca odbywa się na wzniesieniu (pod górę), należy hamulec ręczny zwalniać równocześnie z włączaniem sprzęgła i zwiększaniem prędkości obrotowej silnika (naciskaniem na pedał przyspieszenia).

■ Po uzyskaniu na pierwszym biegu maksymalnej prędkości należy zwolnić pedał przyśpieszenia i w tym samym momencie wyłączyć sprzęgło, a następnie włączyć drugi bieg i po zwolnieniu pedału sprzęgła, powoli naciskać pedał przyspieszenia w celu zwiększenia prędkości samochodu. Podobnie postępujemy przy przechodzeniu na biegi wyższe, aż do włączenia biegu bezpośredniego.

■ Zmiana biegów powinna przebiegać możliwie szybko, aby nie tracić osiągniętej prędkości jazdy.

■ Pamiętać należy, że lewą stopę stawiamy na pedale sprzęgła tylko wtedy, gdy wyłączamy lub włączamy sprzęgło, natomiast w czasie jazdy stawiamy ją na podłodze.

■ W celu przełączenia na bieg niższy od bezpośredniego (redukcja biegów), wtedy gdy prędkość samochodu spada poniżej prędkości, jaka może być używana na danym biegu, należy:

zdjąć nogę z pedału przyśpieszenia i równocześnie wyłączyć sprzęgło,

włączyć bieg niższy, taki, jaki jest w tej chwili potrzebny w zależności od prędkości samochodu,

powoli włączać sprzęgło z jednoczesnym zwiększaniem prędkości obrotowej silnika.

■ Bieg wsteczny może zostać włączony tylko wtedy, gdy samochód jest zupełnie unieruchomiony. Przy włączaniu biegu wstecznego postępujemy w taki sam sposób, jak przy ruszaniu z miejsca.