Silnik

Stosowane w samochodach osobowych silniki, w cyklu pracy dzielimy na silniki czterosuwowe i dwusuwowe.

■ Na silniku dwusuwowym cały cykl pracy odbywa się w czasie dwóch suwów, a więc w ciągu jednego obrotu wału korbowego.

■ Silnik dwusuwowy nie ma zaworów, a zadanie ich spełniają okienka wycięte bezpośrednio w ściankach cylindra. Zamykanie i otwieranie tych okienek wykonywane jest przez tłok, który w czasie pracy raz odsłania, a raz zasłania okienka.

■ Skrzynia korbowa w silniku dwusuwowym jest szczelna i nie ma miski olejowej.

■ Proces pracy w silniku dwusuwowym przebiega jednocześnie nad tłokiem i pod tłokiem, a więc w skrzyni korbowej.

W suwie pierwszym tłok posuwając się do góry spręża mieszankę paliwowo-powietrzną znajdującą się nad tłokiem. W tym samym czasie w skrzyni korbowej powstaje pewne podciśnienie, wskutek czego po odsłonięciu przez tłok okienka kanału ssącego, połączonego z gaźnikiem, do skrzyni korbowej dostaje się nowa porcja mieszanki paliwa z powietrzem. Znajdująca się nad tłokiem sprężona mieszanka zostaje zapalona od iskry elektrycznej, przeskakującej pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

■ Następuje drugi suw, podczas którego tłok wykonuje pracę, a jed-nocześnie wstępnie spręża w skrzyni korbowej zassaną poprzednio do niej mieszankę. Nie dochodząc do swego dolnego położenia tłok odsłania okienko kanału wydechowego, przez który spaliny przedostają się na zewnątrz, a następnie odsłonięte zostaje okienko kanału przelotowego, przez który przedostaje się do cylindra mieszanka wstępnie sprężona w skrzyni korbowej.

■ Następnie cały cykl rozpoczyna się od początku.

■ Silnik dwusuwowy jest prosty w budowie i łatwy w obsłudze. Wadą jego jest natomiast zwiększone zużycie paliwa. W ostatnich latach obserwuje się odchodzenie od stosowania silników dwusuwowych do napędu samochodów.

W silniku czterosuwowym obieg pracy odbywa się w ciągu czterech suwów w następującym porządku: suw ssania, w czasie którego tłok przesuwając się w dół zasysa mieszankę paliwa z powietrzem przez otwarty zawór ssący; suw sprężania, w którym przy zamkniętych obu zaworach, tłok przesuwa się do góry sprężając zassaną poprzednio mieszankę; w końcowej fazie suwu następuje zapalenie mieszanki od iskry elektrycznej, przeskakującej między elektrodami świecy zapłonowej;

suw pracy, w którym przy zamkniętych obu zaworach tłok przesuwa się w dół pod wpływem ciśnienia gazu wytworzonego przez spalanie mieszanki;

suw wydechu, w którym tłok wracając do góry, przez otwarty zawór wydechowy wypycha na zewnątrz rozprężone gazy spalinowe.

Cztery suwy tłoka wykonywane są w czasie dwóch pełnych obrotów wału korbowego.