Układ napędowy

Rozróżniamy mosty napędowe: tylny i przedni w zależności od tego, które koła są w samochodzie napędzane.

■ Most napędowy przyjmuje na siebie część ciężaru (Dojazdu i doprowadza napęd na koła pędne.

■ Tylny most napędowy składa się z przekładni głównej, mechanizmu różnicowego, półosi i obudowy. Przedni most napędowy składa się z tych samych części z tym, że ze względu na przenoszenie napędu na koła kierowane półosie są dodatkowo zaopatrzone w specjalne przeguby homokinetyczne oraz zwrotnice, umożliwiające skręcanie kół.

■ Przekładnia główna, współpracująca z mechanizmem różnicowym, znajduje się pomiędzy wałem napędowym a półosiami napędzanych kół samochodu. Zadaniem przekładni głównej jest przeniesienie napędu pod kątem prostym (90°) z wału napędowego na położone poprzecznie względem niego półosie mostu napędowego, a ponadto stałe zmniejszenie liczby obrotów przekazywanych od silnika na koła samochodu, co tym samym zwiększa na nich siłę napędową.

■ Mechanizm różnicowy pozwala, w czasie jazdy na zakrętach i nie-równościach dróg, na toczenie się kół napędowych z różną prędkością obrotową. Brak tego mechanizmu utrudniałby kierowanie samochodem i powodował szybkie zniszczenie opon z powodu ślizgania się kół.

■ Półosie służą do przenoszenia momentu obrotowego od mechanizmu różnicowego na koła.