Wymijanie

Wymijaniem nazywamy przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

■ Kierujący pojazdem w czasie wymijania ma obowiązek zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny odstęp, a ponadto, jeżeli zachodzi konieczność, powinien zmniejszyć prędkość i zjechać na prawą stronę drogi, a nawet zatrzymać się, aby wymijanie nastąpiło w najbardziej bezpiecznych okolicznościach.

■ Jeśli wymijanie odbywa się na niebezpiecznym spadku drogi, gdzie ze względu na niedostateczną szerokość jezdni swobodne przejechanie pojazdów jest utrudnione, to kierujący pojazdem jadącym z góry ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym z dołu. W tym celu powinien on zjechać z jezdni, a nawet się zatrzymać, gdy sytuacja tego wymaga.

■ Gdy manewr wymijania odbywa się na wąskiej drodze poziomej, np. droga polna, grobla, wąski most, wtedy należy stosować zasadę, że pierwszeństwa przejazdu powinien ustąpić pojazd mniejszy, lżejszy lub zwrotniejszy. Na drogach o większym natężeniu ruchu, na takich zwężonych odcinkach drogi są ustawione specjalne znaki drogowe określające pierwszeństwo ruchu na zwężonym odcinku drogi.

■ Wymijanie jest manewrem szczególnie niebezpiecznym we wszystkich miejscach o złej widoczności (zakręty, wierzchołki wzniesień), jak również przy złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, grad, deszcz). W takich warunkach powinno pozostawiać się jak najwięcej miejsca po swojej lewej stronie ze względu na możliwość pojawienia się na drodze innych pojazdów nadjeżdżających z przeciwnej strony.

■ Szczególnego postępowania od kierującego pojazdem wymaga wymijanie w nocy na drogach niedostatecznie oświetlonych, położonych poza obszarami zabudowanymi, a więc w warunkach, gdy używamy świateł drogowych. Wówczas kierujący pojazdem powinien zmniejszyć prędkość dostosowując ją do ograniczonej widoczności, zjechać możliwie jak najbliżej do prawej krawędzi jezdni, zmienić światła drogowe na światła mijania, aby uniknąć oślepienia kierowcy nadjeżdżającego z przeciwka.

■ Zmiana świateł drogowych na światła mijania powinna następować odpowiednio wcześnie, tak aby nie dopuszczać do tego, że światła jadącego z przeciwnej strony pojazdu stają się dokuczliwe dla wzroku. Zmiana świateł drogowych na światła mijania przez jednego z kierowców jest nakazem do takiej samej zmiany dla drugiego kierowcy. Nieprzełączanie świateł bądź zbyt późna zmiana na światła mijania może być przyczyną wypadku wywołanego oślepieniem światłami drogowymi. Dlatego też w razie oślepiania przez światła jadącego z przeciwnej strony pojazdu lepiej jest chwilowo się zatrzymać.

■ Podczas wymijania w nocy na obszarach nie zabudowanych i nie oświetlonych występuje tendencja do zachowania zbyt małego odstępu bocznego pomiędzy wymijającymi się pojazdami. Spowodowane to jest tym, że światła mijania nie są umieszczone przy obrysie bocznym samochodu, wskutek czego pojazd wydaje się węższy, a ponadto , kierowca ma skłonność do zbaczania w kierunku świateł wymijanego pojazdu. Stąd też należy dążyć do zachowania możliwie największego odstępu, co jest szczególnie ważne na drogach wąskich.

■ Wymijanie z pojazdami szynowymi odbywa się podobnie, jak z innymi pojazdami, jedynie w przypadku gdy pojazd szynowy porusza się przy prawej krawędzi, drogi, należy zboczyć w lewo tyle, ile jest to potrzebne dla bezpiecznego wyminięcia.