Zatrzymywanie i ustawianie samochodu na postoju

Zmniejszenie prędkości jazdy można uzyskać przez zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia (hamowanie silnikiem) lub przez użycie hamulca (hamowanie). Prawidłowe hamowanie polega na stopniowym zwiększaniu nacisku na pedał hamulca, aby nie dopuścić do zablokowania kół.

■ Przyhamowaniu należy pamiętać, że przyczepność kół samochodu do jezdni jest zmienna i zależy od rodzaju nawierzchni oraz stopnia jej zawilgocenia lub zanieczyszczenia. Inna przyczepność kół będzie na nawierzchni betonowej suchej i czystej, a inna na suchym lub mokrym asfalcie, a jeszcze inna na drodze pokrytej śniegiem lub oblodzonej. Dlatego też na drogach o mokrej, śliskiej lub pokrytej liśćmi nawierzchni należy hamować z przerwami (pulsacyjnie), tzn. naciskać pedał hamulca na przemian, raz silniej, raz słabiej.

■ Hamowania pulsacyjne stosujemy w celu zmniejszenia prędkości jazdy. Gdy chcemy natomiast samochód zatrzymać, to naciskamy z wyczuciem na pedał hamulca do chwili, gdy uzyskamy wyraźne zmniejszenie prędkości. Wówczas wyłączamy sprzęgło (naciskamy na pedał sprzęgła) i w końcowej fazie hamowania stopniowo zmniejszamy siłę nacisku na pedał hamulca, aby uniknąć raptownego zatrzymania samochodu.

■ Jeżeli zatrzymanie samochodu ma być połączone z postojem (parkowaniem), to powinno nastąpić w miejscu określonym przepisami, a więc albo przy krawędzi jezdni, albo w miejscu na ten cel przeznaczonym (parking, zatoka, wyznaczone miejsce na chodniku). Jeżeli zatrzymujemy samochód przy krawędzi jezdni, to należy uważać, aby opony nie ocierały o krawędź chodnika.

■ Coraz częściej spotykamy miejsca postoju wyznaczone na chodnikach. Na takie miejsce postoju należy zawsze wjeżdżać przodem, aby nie zagrażać pieszym. Na krawężnik należy wjeżdżać bardzo powoli pod kątem zbliżonym do prostego, aby uniknąć nadmiernego niszczenia ogumienia. Najczęściej sposób ustawienia samochodu na chodniku jest określony za pomocą znaku drogowego. Jeśli go nie ma, to należy stosować się do przepisów, określających warunki postoju pojazdu na chodniku.

■ W przypadku ustawienia samochodu na wzniesieniu niezależnie od zabezpieczenia go przez zaciągnięcie ręcznego hamulca, należy włączyć pierwszy bieg, a przy postoju na spadku – bieg wsteczny. Ponadto koła samochodu powinny być lekko skręcone w stronę krawędzi jezdni, tak aby opierały się o krawężnik chodnika.

■ Do garażu najlepiej jest wjeżdżać tyłem, ponieważ pozwala to na łatwiejszy wyjazd w razie nagłej potrzeby.