Znaczenie przepisów o ruchu drogowym

Stały wzrost liczby osób korzystających z dróg publicznych oraz coraz bardziej skomplikowane warunki ruchu spowodowały konieczność ustalenia pewnych zasad, które nie tylko regulowałyby sposób korzystania z dróg publicznych przez poszczególnych uczestników ruchu, a więc pieszych, rowerzystów, kierujących pojazdami zaprzęgowymi, samochodowymi itp., ale również normowały stosunki pomiędzy poszczególnymi uczestnikami ruchu. Zasady te ujęto w przepisach o ruchu drogowym, popularnie zwanych Kodeksem Drogowym. Ścisłe przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego przez każdego uczestnika ruchu jest obowiązkiem, którego spełnianie ma zasadniczy wpływ na stan bezpieczeństwa na naszych drogach.