Holowanie

Holowanie jest to ciągnięcie pojazdu, który nie może w danej chwili poruszać się za pomocą umieszczonego na nim silnika.

Holowanie pojazdu silnikowego może odbywać się tylko w razie niezbędnej konieczności, przy zachowaniu niżej podanych warunków.

► w pojeździe holującym (sprawnym) oraz w pojeździe holowanym (uszkodzonym) powinni znajdować się kierowcy mający takie prawa jazdy, jakie są niezbędne do normalnego prowadzenia tych pojazdów, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;

► połączenie obu pojazdów powinno być takie, aby wykluczało samoczynne odczepienie się w czasie jazdy; natomiast motocykl powinien być tak połączony z pojazdem holującym, aby kierowca motocykla mógł w sposób łatwy i szybki odłączyć się;

► do holowania powinno być użyte połączenie sztywne (drąg holowniczy), w razie braku takiego-połączenie giętkie (lina holownicza); motocykl należy holować wyłącznie na linie;

► w pojeździe holowanym na holu sztywnym powinien być sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim dwa układy (jeśli konstrukcja pojazdu je przewiduje);

► odległość między pojazdami przy połączeniu sztywnym wynosi nie więcej niż 3 m, a przy połączeniu giętkim 4-6 m; połączenie powinno być oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi lub zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej;

► w czasie holowania pojazd holujący powinien mieć włączone światła mijania również w okresie dobrej widoczności, natomiast pojazd holowany oprócz świateł mijania powinien mieć włączone z tyłu pojazdu wymagane światła zewnętrzne; jeżeli długość pojazdu holowanego przekracza 6 m, to należy z tyłu pojazdu po lewej stronie umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy;

► kierowca w pojeździe holującym powinien mieć zapewnioną możliwość otrzymania znaków lub sygnałów od kierowcy w pojeździe holowanym (co do których obaj kierowcy powinni się uprzednio umówić);

► na obszarze zabudowanym pojazd holujący nie może przekraczać 30 km/h, natomiast poza obszarami zabudowanymi może zwiększać prędkość jazdy do 60 km/h.

Przepisy zabraniają holowania:

► pojazdu, którego stan techniczny umożliwia jazdę,

► pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzeby ich użycia (na wózku holowniczym), a rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego, pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego jest uzależnione od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony,

► więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego,

► pojazdem z przyczepą (naczepą),

► na autostradzie, z wyjątkiem holowania do najbliższego wyjazdu.