Omijanie

Omijaniem nazywamy przejeżdżanie obok znajdujących się na drodze przeszkód lub nie poruszających się (stojących) uczestników ruchu.

Fotkom
https://www.fotkom.com.pl
Profesjonalna oprawa obrazów w Warszawie.
Wydruki na płótnie, oprawy i ramy do luster.

■ Podczas omijania kierujący pojazdem ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności oraz bezpiecznego odstępu od omijanej przeszkody (np. stojącego pojazdu), a ponadto, gdy zachodzi konieczność, powinien również zmniejszyć prędkość.

■ Potrzeba zmniejszenia prędkości podczas omijania zachodzi szczególnie wtedy, gdy warunki ruchu zmuszają do zmniejszenia odstępu bocznego w stosunku do omijanej przeszkody. Omijanie jest tym bezpieczniejsze, a więc może się odbywać i przy większej prędkości, im większy jest odstęp boczny pomiędzy pojazdem a omijaną przeszkodą.

■ Omijanie wysepek, stałych przeszkód na jezdni oraz stojących pojazdów może się odbywać zarówno po ich lewej, jak i po prawej stronie, w zależności od ilości wolnego miejsca po jednej lub drugiej stronie przeszkody, pozwalającego na bezpieczne wykonanie manewru, z tym że omijanie po lewej stronie nie powinno powodować przejeżdżania na lewą połowę jezdni. Jeżeli po prawej stronie przeszkody nie ma dostatecznego miejsca na jej ominięcie, a przeszkoda zajmuje na drodze tyle miejsca, że konieczne staje się przejechanie na połowę jezdni przeznaczonej dla poruszających się w przeciwnym kierunku, należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z przeciwnej strony.

■ Zabronione jest omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, jak również omijanie pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.