Prędkość pojazdu

Obowiązkiem kierującego pojazdem jest jazda z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem wszelkich warunków, w jakich odbywa się ruch na drodze.

Promocja – podłoga Earth Kahrs
http://vipparkiet.pl/parkiet/earth
Vip Parkiet – parkiety i podłogi firmy Kahrs.
Odwiedź nasz salon w Warszawie.

■ Podstawowym obowiązkiem każdego kierującego jest zatem ustalenie takiej prędkości jazdy, która pozwoli mu w każdej sytuacji zatrzymać pojazd. Zatrzymanie pojazdu nie powinno przy tym zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi ruchu.

■ Kierujący pojazdem ustalając prędkość jazdy powinien więc brać pod uwagę warunki, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźbę terenu, widoczność drogi, stan drogi i rodzaj nawierzchni, rodzaj i ładunek pojazdu, warunki atmosferyczne i natężenie ruchu oraz własne umiejętności i aktualny stan psychofizyczny.

■ Obowiązkiem kierującego jest prowadzenie pojazdu z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierującym, a więc niedozwolona jest nie tylko prędkość nadmierna, ale również zbyt mała.

■ W przypadku jazdy za innym pojazdem należy utrzymywać za nim bezpieczny odstęp, pozwalający na uniknięcie wypadku w razie konieczności gwałtownego hamowania lub zatrzymania się pojazdu poprzedzającego.

■ Poza obszarem zabudowanym na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu kierujący pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości i pojazdami fub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 m mają obowiązek utrzymywać taki odstęp od poprzedzających ich pojazdów silnikowych, aby w lukę pomiędzy tymi pojazdami mogły bezpiecznie wjechać inne wyprzedzające pojazdy. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy sam kierujący takim pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy w danym miejscu wyprzedzanie jest zabronione. Niezależnie od powyższych zasad prze-pisy wprowadzają ograniczenia prędkości w zależności od rodzaju pojazdu i obszaru, po którym się poruszamy.

■ Ustalona dopuszczalna granica prędkości nie zwalnia kierowcy od obowiązku zachowania w każdych warunkach prędkości bezpiecznej.

■ Na drogach publicznych, znajdujących się na terenie obszarów zabudowanych, obowiązuje generalne ograniczenie prędkości do 60 km/h.

■ Na drogach publicznych poza obszarami zabudowanymi największa dopuszczalna prędkość dla samochodów osobowych i motocykli wynosi 90 km/h, a dla pojazdów ciągnących przyczepę 70 km/h.

■ Na autostradach i drogach przeznaczonych tylko dla pojazdów samochodowych samochody osobowe mogą poruszać się z prędkością do 1 10 km/h, a autobusy z prędkością do 90 km/h.

■ Dopuszczalna granica prędkości wynosząca na obszarach zabudowanych 60 km/h może być zmieniona (obniżona lub podwyższona) za pomocą znaków drogowych.

■ Organ administracji państwowej, dopuszczający pojazd do ruchu na drogach publicznych może ustalić dla niego niższą dopuszczalną prędkość indywidualną, wynikającą z cech konstrukcyjnych pojazdu. Prędkość indywidualna jest oznaczona w dowodzie rejestracyjnym oraz wymalowana na tylnej płaszczyźnie pojazdu w formie znaku drogowego „ograniczenie prędkości’ (rys. B-33).

■ Niezależnie od ograniczeń prędkości uzależnionych od rodzaju pojazdu i obszaru, po którym się poruszamy, obowiązkiem kierowcy jest zachowanie ostrożności i zmniejszenie prędkości, a nawet-jeżeli bezpieczeństwo ruchu tego wymaga-zatrzymanie pojazdu.

Szczególnie należy o tym pamiętać, gdy:

► zbliżamy się do skrzyżowania dróg,

► zbliżamy się do przejazdu kolejowego (tramwajowego),

► zbliżamy się do przejść przez jezdnię,

► przejeżdżamy obok pochodów i zwartych oddziałów pieszych

► oraz wysepek na jezdni, na których znajdują się piesi,

► droga nie jest dostatecznie widoczna,

► zbliżamy się do odcinka drogi o śliskiej nawierzchni,

► poruszamy się po wewnętrznych ulicach osiedli mieszkaniowych.