Obsługa układu zapłonowego

Sprawność układu zapłonowego ma decydujący wpływ na pracę silnika i łatwość jego uruchamiania. Nawet w najlepszych samochodach niektóre urządzenia tego układu dość szybko się zużywają i wymagają regulacji lub wymiany.

Transport z Grecji
http://www.BanexTransport.pl
Transport do Grecji z Polski – import, eksport, spedycja.
Przewóz towarów do Grecji, na Kretę i Cypr.

■ Cewka zapłonowa i kondensator są nierozbieralne i nie mogą być naprawiane. Należy je tylko chronić przed uszkodzeniem lub zalaniem wodą (np. przy myciu samochodu), a w razie uszkodzenia wymienić na nowe.

■ W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w aparacie zapłonowym lub konieczności ustawienia zapłonu, należy zwracać się do właściwych stacji obsługi.

■ Obsługa układu zapłonowego przez kierowcę powinna się ograniczyć do czynności związanych z obsługą rozdzielacza i obsługą świec.

■ Obsługa rozdzielacza polega na smarowaniu i czyszczeniu oraz regulacji styków przerywacza. Czynności te należy wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi zwracając uwagę na to, aby styki przerywacza były czyste, przylegały wzajemnie do siebie na całej powierzchni, a przy rozwarciu odstęp pomiędzy nimi był zgodny z ustaleniami zawartymi w instrukcji (zwykle około 0,4 mm). Odległość między stykami sprawdza się szczelinomierzem.

■ Obsługa świec ogranicza się do sprawdzania ich stanu i wymiany. Po przebiegu około 5-8 tys. km (przy silnikach dwusuwowych około 3 tys. km) należy świece wykręcić i sprawdzić ich stan oraz oczyścić. W tym celu należy do świecy wlać trochę benzyny i po kilku minutach wyskrobać osad miękką szczotką drucianą lub drewnianym patyczkiem. Wystającą część izolatora należy przetrzeć szmatką zwilżoną w benzynie.

■ Następnie za pomocą szczelinomierza (drucikowego, a nie płaskiego) sprawdza się odstęp elektrod, który powinien być zgodny zaleceniami instrukcji obsługi (zwykle 0,5-0,6 mm). Jeżeli je6t to konieczne,

■ W celu wymiany koła należy ustawić samochód na możliwie równej powierzchni i zablokować tylne koła za pomocą hamulca ręcznego oraz podstawić kliny pod koła z tej strony, która nie będzie podnoszona. Następnie po zdjęciu ozdobnego kołpaka, należy zluzować nakrętki tarczy koła posługując się specjalnym kluczem korbowym. Po podniesieniu samochodu za pomocą podnośnika odkręcamy zupełnie nakrętki i zdejmujemy koło. Następnie po założeniu nowego koła, przykręcamy nakrętki równomiernie, na krzyż, lecz nie dociągamy ich ostatecznie. Po czym spuszczamy samochód na ziemię i dopiero ostatecznie dokręcamy nakrętki mocujące tarczę koła oraz zakładamy kołpak ozdobny.