Ostrzeganie sygnałami dźwiękowymi oraz świetlnymi

Każdy pojazd samochodowy musi być wyposażony w sygnał dźwiękowy o donośnym, lecz nie przeraźliwym dźwięku, służący do ostrzegania innych użytkowników drogi, gdy zachodzi konieczność takiego ostrzeżenia, np. wyprzedzanie na drodze poza obszarem zabudowanym.

BANEX Transport Grecja
http://www.banextransport.pl
Transport do Grecji z Polski – import, eksport, spedycja.
Przewóz towarów do Grecji, na Kretę i Cypr.

■ Sygnał dźwiękowy, aby był skuteczny, powinien być nadany odpowiednio wcześnie, z takiej odległości, aby kierowca-w razie np. nieusunięcia się przechodnia lub pojazdu-mógł zmniejszyć prędkość jazdy, a nawet, jeżeli zajdzie konieczność, zatrzymać pojazd. Sygnał podany zbyt późno może zaskoczyć ostrzeganego i odnieść wręcz odwrotny skutek.

■ Po nadaniu sygnału, jeszcze przed rozpoczęciem zamierzonego manewru, należy się upewnić, czy sygnał został właściwie zrozumiany.

■ Nie należy nadużywać sygnałów dźwiękowych, jak również używać ich do innych celów niż do niezbędnego ostrzeżenia, np. w celu wywołania kogoś z pomieszczenia, żądania otwarcia bramy. Ponadto używanie sygnałów jest zabronione na obszarach zabudowanych.

■ Niedozwolone jest używanie jako sygnałów ostrzegawczych dzwonków (z wyjątkiem rowerów i tramwajów), gwizdków, syren oraz sygnałów o przeraźliwym dźwięku

■ Można użyć sygnału w celu ostrzeżenia zarówno na obszarze zabudowanym, jak i w miejscach, w których obowiązuje zakaz używania sygnałów dźwiękowych, jeśli jest to konieczne ze względu na grożące niebezpieczeństwo, np. niespodziewane wejście pieszego na jezdnię.

■ W celu ostrzeżenia innych użytkowników drogi można użyć także sygnałów świetlnych. Sygnał taki polega na kilkakrotnym krótkotrwałym włączaniu świateł mijania lub świateł drogowych. Światła drogowe mogą być używane do ostrzegania jednak tylko w tych warunkach, w których ich używanie nie jest zabronione oraz pod warunkiem, że nie spowoduje to oślepienia innych kierujących.