Styczeń 2017

Motoryzacja

Prędkość pojazdu

Obowiązkiem kierującego pojazdem jest jazda z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem wszelkich warunków, w jakich odbywa się ruch na drodze. ■ Podstawowym obowiązkiem…

Motoryzacja

Omijanie

Omijaniem nazywamy przejeżdżanie obok znajdujących się na drodze przeszkód lub nie poruszających się (stojących) uczestników ruchu. ■ Podczas omijania kierujący pojazdem ma obowiązek zachowania szczególnej…

Motoryzacja

Znaki drogowe

Zadaniem znaków i sygnałów, stosowanych w ruchu drogowym, jest podniesienie bezpieczeństwa, sprawności i wygody ruchu drogowego. Znaki i sygnały na drogach wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy…