Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Wszystkie materiały pędne i smary, stosowane przy eksploatacji samochodu, są materiałami łatwopalnymi. Poważne niebezpieczeństwo wybuchu pożaru stanowią już niewielkie ilości rozlanej benzyny lub smarów. Dlatego też powinny być od razu przysypane piaskiem, a piasek usunięty.

■ Wszelkiego rodzaju szmaty lub końce bawełniane, służące jako czyściwo i zabrudzone benzyną lub smarami, nie mogą być przechowywane, gdyż grozi to samozapłonem.

■ Każdy garaż powinien być zaopatrzony w sprzęt przeciwpożarowy: gaśnice, skrzynię z suchym piaskiem, łopatę i koc azbestowy.

■ Najlepsze ze względu na możliwość gaszenia materiałów pędnych i instalacji elektrycznych są gaśnice pianowe lub tetrowe.

■ Benzyny i innych produktów naftowych nie wolno gasić wodą, ponieważ jako lżejsze będą utrzymywać się na jej powierzchni i rozlewając się wraz z nią, rozprzestrzeniać pożar.

■ W garażu kategorycznie nie wolno używać otwartego ognia (papierosy, zapałki, lampy lutownicze itp.), przechowywać benzyny ani zakładać prowizorycznych linii sieci elektrycznej, gdyż grozi to pożarem.

■ W samochodzie należy stale przewozić małą gaśnicę umocowaną obok kierowcy w łatwo dostępnym miejscu.

■ Każdy samochód, pomimo że zbudowany jest według pewnych ogólnych zasad konstrukcyjnych, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, posiada inne charakterystyki zespołów i urządzeń oraz różne usytuowanie poszczególnych przyrządów i wskaźników pomiarowo-kontrolnych, służących do sterowania samochodem. Dlatego też w interesie każdego kierowcy leży obowiązek dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi danego typu samochodu, który będzie eksploatował.