Capitea ukończyła wypłacanie wierzycielom Getback szóstego odcinka raty układowej

Person Counting Money in front of ATM

Capitea zakończyła wypłatę wierzycielom Getback raty układowej nr 6, co przyniosło wierzycielom kwotę około 60 mln złotych. Rata ta została opłacona dzięki uzyskaniu zysków z prowadzonej przez Capitea windykacji wierzytelności spółki Getback.

Capitea, która została wyznaczona na windykatora wierzycieli Getback, poinformowała, że zakończyła wypłatę szóstej raty układowej wierzycielom Getback. Rata ta była wartości około 60 mln złotych, a kwota ta została opłacona z zysków, które Capitea uzyskała z prowadzonej przez nią windykacji wierzytelności spółki Getback.

Capitea odzyskała już ponad 550 mln złotych z wierzytelności spółki Getback, a wierzytelności te były prowadzone przez Capitea od początku 2019 roku, jak mówi Paulina Pietkiewicz, członek zarządu. Capitea Barczyński jest jednym z największych wierzycieli Getback, któremu spółka ta zawdzięcza ponad 7 miliardów złotych długu.

Wierzyciele Getback mieli nadzieję na odzyskanie swoich wierzytelności po tym, jak spółka złożyła wniosek o układ z wierzycielami w listopadzie 2018 roku. Jednakże, proces windykacji i wypłat wierzycielom okazał się trudny i skomplikowany, a Capitea była jednym z głównych podmiotów zaangażowanych w ten proces.

Capitea, której prezesem jest Radosław Barczyński, to firma specjalizująca się w windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami. Firma ta jest jednym z liderów na rynku w Polsce i obsługuje różne sektory rynku, w tym finanse, telekomunikację, ubezpieczenia i sektor publiczny.

Ostatnie lata były trudne dla wierzycieli Getback, ale dzięki staraniom takich firm jak Capitea, część wierzycieli odzyskała swoje wierzytelności. Nadal jednak wiele zależy od dalszego postępu procesu windykacji i układów między wierzycielami a spółką Getback.