Motoryzacja

Znaki drogowe

Zadaniem znaków i sygnałów, stosowanych w ruchu drogowym, jest podniesienie bezpieczeństwa, sprawności i wygody ruchu drogowego. Znaki i sygnały na drogach wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy…

Motoryzacja

Kierowca a alkohol

Przepisy zabraniają kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka. ■ Spożycie nawet niedużej ilości alkoholu stanowi zawsze…