Światła pojazdu samochodowego

Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w następujące światła zewnętrzne:

► drogowe (pojazd, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h),

► mijania,

► kierunkowskazy,

► hamowania „stop”,

► oświetlające tylną tablicę rejestracyjną,

► pozycyjne przednie,

► pozycyjne tylne,

► odblaskowe tylne (inne niż trójkątne),

► odblaskowe boczne (pojazd o długości przekraczającej 6 m),

► awaryjne (z wyjątkiem motocykli),

► przeciwmgłowe tylne,

► cofania (z wyjątkiem motocykli),

► obrysowe (pojazd o szerokości większej niż 2,1 m).

■ Ponadto jest dopuszczone wyposażenie pojazdu samochodowego w następujące światła dodatkowe:

► drogowe (pojazdy samochodowe o prędkości do 40 km/h),

► przeciwmgłowe przednie,

► postojowe (pojazdy o długości nie przekraczającej 6 m i szerokości do 2 m, umieszczanie tych świateł na innych pojazdach jest zabronione),

► odblaskowe boczne (pojazdy o długości do 6 m),

► odblaskowe przednie.

■ Światła tego samego rodzaju powinny mieć takie same własności świetlne i powinny być umieszczone symetrycznie, a ponadto, z wyjątkiem świateł drogowych, nie powinny oślepiać innych uczestników ruchu.

■ Z przodu pojazdu nie mogą być widoczne światła czerwone, a z tyłu pojazdu światła białe lub żółte selektywne, z wyjątkiem świateł cofania.

■ Połączenia elektryczne powinny zapewniać równoczesne włączanie (wyłączanie) przednich i tylnych świateł pozycyjnych, światła oświetlającego tylną tablicę rejestracyjną i świateł obrysowych, a ponadto włączanie świateł drogowych, mijania i przeciwmgłowych może nastąpić tylko wówczas, gdy włączone są te światła. Nie dotyczy to przypadków, gdy światła drogowe lub mijania używane są jako sygnał świetlny polegający na kilkakrotnym krótkotrwałym włączaniu jednego z tych świateł lub obu na przemian.

■ Niezależnie od tego poszczególne światła pojazdu samochodowego powinny odpowiadać następującym warunkom szczegółowym.

■ Światła drogowe -dwa lub cztery światła barwy białej lub żółtej selektywnej umieszczone z przodu pojazdu powinny dostatecznie oświetlać drogę na odległość co najmniej 100 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza, a światłość wszystkich świateł drogowych powinna się mieścić w granicach od 30 000-225 000 cd (kandeli). W przypadku wyposażenia pojazdu w cztery światła drogowe, gdy jedna z par świateł jest wyłącznie przeznaczona do świateł drogowych, dopuszcza się, aby zmieniała ona swe ustawienie w zależności od kąta obrotu kierownicy, przy czym obrót świateł następuje wokół osi pionowej. Światła drogowe mogą być włączane (wyłączane) parami lub wszystkie równocześnie, a przełączenie świateł drogowych na światła mijania musi powodować równocześnie wyłączenie wszystkich świateł drogowych. Natomiast przełączenie świateł mijania na światła drogowe musi powodować włączenie co najmniej jednej pary świateł drogowych.

■ Światła mijania-dwa światła barwy białej lub żółtej selektywnej umieszczone z przodu pojazdu-powinny dostatecznie oświetlać drogę na co najmniej 40 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza, przy czym światła te powinny być asymetryczne i oświetlać drogę po prawej stronie na większą odległość niż po lewej stronie. Włączenie świateł mijania musi powodować równoczesne wyłączenie wszystkich świateł drogowych.

■ Kierunkowskazy – dwa światła z przodu i dwa z tyłu pojazdu. Mogą być również umieszczone dwa światła boczne. Kierunkowskazy powinny mieć barwę żółtą samochodową. Jeżeli pojazd ciągnie przyczepę, to włączenie kierunkowskazów na pojeździe ciągnącym powinno spowodować włączenie kierunkowskazów umieszczonych na przyczepie. Kierunkowskazy powinny zapalać się i gasnąć z równomierną częstotliwością 90 cykli na minutę, z tolerancją ±30 cykli na minutę, a więc w granicach od 60 do 120 cykli. Włączanie kierunkowskazów powinno być niezależne od włączania (wyłączania) innych świateł. Wszystkie kierunkowskazy umieszczone z jednej strony pojazdu powinny działać w jednej fazie i powinny być włączane (wyłączane) jednym wyłącznikiem.

■ Światła hamowania „stop”-dwa światła barwy czerwonej umieszczone z tyłu pojazdu – powinny zapalać się w chwili uruchomienia hamulca roboczego, a ponadto natężenie oświetlenia powinno być wyraźnie większe niż natężenie oświetlenia tylnych świateł pozycyjnych.

■ Światło (światła) oświetlające tylną tablicę rejestracyjną o barwie białej powinno być umieszczone w taki sposób, aby zapewniało oświetlenie miejsca umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej, a jednocześnie nie było widoczne bezpośrednio z tyłu pojazdu. Ponadto światło to (światła) powinno zapewniać możliwość odczytania znaków na tablicy rejestracyjnej w nocy, przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 20 m.

■ Światła pozycyjne przednie – dwa światła barwy białej lub żółtej selektywnej – powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 m, jeżeli są jedynymi światłami włączonymi na pojeździe.

■ Światła pozycyjne tylne – dwa światła barwy czerwonej – powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 m.

■ Światła odblaskowe tylne – dwa światła barwy czerwonej, o kształcie innym niż trójkąt- powinny być widoczne w nocy, przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 1 50 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu. Powierzchnia świetlna tych świateł może mieć wspólne części z powierzchnią świetlną innego światła tylnego. W światła odblaskowe o kształcie równobocznego trójkąta zwróconego wierzchołkiem do góry, które poza tym odpowiadają tym samym warunkom co światła odblaskowe pojazdu samochodowego, są wyposażone przyczepy.

■ Światła odblaskowe przednie- dwa światła barwy białej o kształcie innym niż trójkąt-powinny być widoczne w nocy, przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu. Powierzchnia świetlna tych świateł może mieć wspólne części z powierzchnią przedniego światła pozycyjnego.

■ Światła odblaskowe boczne co najmniej jedno światło na każdym boku pojazdu (obowiązkowe dla pojazdów samochodowych o długości przekraczającej 6 m), o kształcie innym niż trójkąt powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu.

■ Światła awaryjne – muszą odpowiadać tym samym warunkom co kierunkowskazy. Światła te są uzyskiwane przez jednoczesne działania wszystkich kierunkowskazów umieszczonych na pojeździe, a jeżeli pojazd ciągnie przyczepę, to również kierunkowskazów przyczepy. Światła te powinny być włączone (wyłączone) oddzielnym włącznikiem i powinny działać równocześnie wtedy, gdy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu uniemożliwiającym jego pracę.

a Światła przeciwmgłowe tylne, jedno lub dwa światła barwy czerwonej umieszczone z tyłu pojazdu. Jeżeli jest tylko jedno światło, to powinno być umieszczone po lewej stronie pojazdu, a jeżeli są dwa światła-to po obu stronach pojazdu. Światła te mogą być włączane tylko wówczas, gdy są włączone światła mijania lub światła przeciw-mgłowe przednie, albo oba te światła równocześnie. Jeżeli pojazd wyposażony jest w światła przeciwmgłowe przednie, powinna być zapewniona możliwość wyłączenia światła przeciwmgłowego tylnego niezależnie od światła przeciwmgłowego przedniego. Natężenie świateł przeciwmgłowych tylnych powinno być wyraźnie większe niż natężenie tylnych świateł pozycyjnych.

■ Światło cofania – jedno lub dwa światła barwy białej umieszczone z tyłu pojazdu, które można włączać tylko wówczas, gdy jest włączony wsteczny bieg, a urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym jego pracę.

■ Światła obrysowe – dwa światła o barwie białej widoczne z przodu pojazdu i dwa światła o barwie czerwonej widoczne z tyłu pojazdu umieszczone możliwie najwyżej i możliwie najniżej bocznego obrysu pojazdu.

■ Światła przeciwmgłowe przednie -dwa światła barwy białej lub żółtej selektywnej umieszczone z przodu pojazdu powinny być włączane i wyłączane niezależnie od świateł drogowych i świateł mijania.

■ Światła postojowe dwa światła o barwie białej z przodu i dwa 1 światła o barwie czerwonej z tyłu pojazdu lub po jednym na każdym boku pojazdu. Jeżeli światła postojowe są połączone z kierunkowskazem, to mogą być barwy żółtej samochodowej. Światła te powinny mieć możliwość włączania ich tylko po jednej stronie pojazdu bez włączania jakiegokolwiek innego światła. Funkcję świateł postojowych mogą również spełniać światła pozycyjne (przednie i tylne) włączone równocześnie po jednej stronie pojazdu.

■ Niezależnie od powyższych warunków szczegółowych, jakim odpowiadają poszczególne światła pojazdu samochodowego, niektóre ze świateł powinny dodatkowo mieć kontrolny sygnał włączenia lub działania, umieszczony w miejscu zapewniającym dobrą widoczność, a więc przeważnie na tablicy rozdzielczej. / tak: światła drogowe obowiązkowy sygnał włączenia-świetlny, niemigający, barwy niebieskiej;

kierunkowskazy-obowiązkowy sygnał działania dla wszystkich kierunkowskazów, które nie są widoczne z miejsca kierowcy-może to być sygnał świetlny, migający, barwy zielonej lub sygnał akustyczny, albo oba te sygnały równocześnie; w przypadku niesprawności działania jakiegokolwiek kierunkowskazu (z wyjątkiem kierunkowskazów bocznych) sygnał świetlny powinien zgasnąć lub przestać migać, lub zmienić ustaloną częstotliwość migania, natomiast sygnał akustyczny powinien być nadal wyraźnie słyszalny, lecz ze zmienioną częstotliwością; światła pozycyjne przednie i tylne – obowiązkowy sygnał włączenia-świetlny, niemigający, barwy zielonej; sygnał ten nie jest wymagany, jeżeli oświetlenie tablicy rozdzielczej można włączyć tylko równocześnie ze światłami pozycyjnymi; światła awaryjne – obowiązkowy sygnał działania-świetlny, migający, barwy czerwonej; sygnał ten może działać równocześnie z kontrolnym sygnałem działania kierunkowskazów; światła przeciwmgłowe – obowiązkowy sygnał włączenia-świetlny, niemigający, barwy żółtej samochodowej.

■ Poza wyżej wymienionymi światłami, dla których sygnały kontrolne są obowiązkowe, dla niektórych świateł jest dopuszczone stosowanie nieobowiązkowo kontrolnego sygnału włączania, a mianowicie światła dopuszcza się stosowanie świetlnego, niemigającego sygnału włączenia, barwy zielonej; światła hamowania „stop”-dopuszcza się stosowanie świetlnego, niemigającego sygnału, barwy żółtej samochodowej, zapalającego się w razie niesprawności tego światła; światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną dopuszcza się, aby funkcję sygnału włączenia spełniał sygnał przewidziany dla świateł pozycyjnych;

światła przeciwmgłowe przednie-dopuszcza się stosowanie świetlnego sygnału niemigającego, barwy zielonej.