Hamulce pojazdu samochodowego

Pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla i trzykołowego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 1 t powinien być wyposażony w następujące rodzaje hamulców:

hamulec roboczy, działający na wszystkie koła pojazdu-prze-znaczony do zmniejszania prędkości pojazdu i zatrzymywania go w sposób niezawodny, szybki i skuteczny, niezależnie od jego prędkości i obciążenia oraz od kąta wzniesienia lub spadku jezdni; hamulec roboczy powinien umożliwiać regulowanie intensywności hamowania oraz dokonywanie hamowania z miejsca kierowcy bez użycia rąk (hamulec nożny);

hamulec awaryjny, działający na koła co najmniej jednej osi pojazdu-przeznaczony do zatrzymywania pojazdu w przypadku awarii hamulca roboczego, z możliwością regulowania intensywności hamowania oraz dokonywania hamowania z miejsca kierowcy przy użyciu jednej ręki;

hamulec postojowy przeznaczony do unieruchamiania pojazdu na wzniesieniu i spadku drogi, także podczas nieobecności kierowcy, przy czym w takim przypadku robocze części powinny pozostawać w położeniu zahamowania za pomocą wyłącznie mechanicznego urządzenia, z tym że powinna być zapewniona możliwość dokonania takiego hamowania z miejsca kierowcy; pojazd samochodowy może nie mieć hamulca postojowego, jeżeli hamulec awaryjny spełnia warunki wymagane dla hamulca postojowego.

■ Trzykołowy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 1 t powinien być wyposażony w:

dwa niezależne hamulce, łącznie działające na wszystkie koła,

hamulec postojowy działający na koło (koła) co najmniej jednej osi; hamulec ten może mieć wspólne części z jednym z hamulców wymienionych powyżej (dwa niezależne hamulce), z tym że powinien być niezależny od hamulca działającego na koło (koła) drugiej osi.

■ Hamulce pojazdu powinny zachowywać wymaganą sprawność, niezależnie od drgań i wpływów atmosferycznych, na jakie są narażone w normalnych warunkach eksploatacji.

■ Hamulce uważa się za sprawne, jeżeli droga hamowania całkowicie obciążonego pojazdu lub zespołu pojazdów przy prędkości 30 km/h, na drodze poziomej o nawierzchni twardej, równej, suchej i czystej, mierzona od miejsca, w którym kierowca uruchomił hamulce, do miejsca zatrzymania pojazdu, nie przekracza dla samochodu osobowego i zespołu pojazdów złożonego z samochodu osobowego i przyczepy lekkiej 9 m przy użyciu hamulca roboczego i 1 8 m przy użyciu hamulca awaryjnego, a dla trzykołowego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 1 t-8,5 m przy równoczesnym użyciu obu hamulców.

■ Natomiast hamulec postojowy powinien zapewnić unieruchomienie całkowicie obciążonego pojazdu na pochyłości co najmniej 16%, a całkowicie obciążonego zespołu pojazdów-na pochyłości co najmniej 8%.