Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, obowiązkiem kierującego jakimkolwiek pojazdem jest nieustanne zachowanie szczególnej ostrożności.

■ Niezależnie od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, co dotyczy wszystkich kierujących, kierujący pojazdem silnikowym ma obowiązek włączenia świateł mijania lub przednich świateł przeciwmgłowych, albo obu tych świateł jednocześnie.

■ W czasie wyprzedzania lub omijania poza obszarem zabudowanym należy dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe.

■ Kierujący pojazdami niesilnikowymi mają obowiązek włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony, oraz korzystać z pobocza drogi, a jeżeli to jest niemożliwe, to jechać należy jak najbliżej prawej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innych pojazdów.

■ W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, dopuszczone jest używanie tylnych świateł przeciwmgłowych a poza obszarami zabudowanymi od zmierzchu do świtu również świateł drogowych.

■ Świateł przeciwmgłowych wolno jest używać również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza od zmierzchu do świtu podczas jazdy na drogach krętych.