Kierowca a alkohol

Przepisy zabraniają kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka.

■ Spożycie nawet niedużej ilości alkoholu stanowi zawsze zagrożenie dla kierowcy, gdyż przedłuża czas reakcji, zmniejsza zdolność koncentracji, wywołuje uczucie zbytniej pewności siebie, a potem zmęczenia i senności.

■ Organizm ludzki reaguje na alkohol w różnym stopniu w zależności od stanu zdrowia, wieku, płci, stopnia zmęczenia itp. Po spożyciu alkoholu czas reakcji wydłuża się 2-3 razy, a więc jeśli przy prędkości 50 km/h kierowca o normalnej reakcji psychofizycznej w przeciągu jednej sekundy przejedzie 14m,to przy reakcji spóźnionej, trwającej 2-3 sekundy, długość drogi przejechanej w tym czasie wzrośnie do 30- -40 m.

■ Należy pamiętać, że alkohol zostaje wchłonięty przez organizm w czasie od 20 minut do 2,5 godziny w zależności od organizmu i rodzaju napoju alkoholowego, ale ze względu na powolne spalanie alkoholu przez organizm (0,1-0,2°/00 w czasie godziny) szkodliwy jego wpływ może utrzymywać się w organizmie nawet w przeciągu 24-48 godzin od jego spożycia.

■ W naszych przepisach przyjęto, że osoba, u której stwierdzono więcej niż 0,2°/00 alkoholu we krwi, znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Jeżeli zawartość alkoholu przekracza O,50/00, jest to już stan nietrzeźwości.

Jeżeli w czasie kontroli ruchu drogowego zachodzi podejrzenie, że kierowca znajduje się w stanie wskazującym na użycie alkoholu, to wstępne badanie przeprowadza się za pomocą probierza trzeźwości, który zmienia barwę pod wpływem alkoholu znajdującego się w wydychanym powietrzu. Dokładne stwierdzenie wielkości stężenia

■ Podobnie jak alkohol, ujemne działanie na organizm ludzki mają niektóre leki. Wywołują one osłabienie czujności kory mózgowej powodując senność, znużenie, trudności koncentracji lub opóźnienie reakcji na zachodzące na drodze zjawiska.

■ Kierowca zażywający lekarstwa powinien u lekarza upewnić się, czy w tym okresie może prowadzić pojazd samochodowy.