Zachowanie się kierowcy wobec pieszych

Zbliżając się do przejścia dla pieszych, którym jest odpowiednia powierzchnia drogi przeznaczona do przekraczania przez pieszych jezdni lub torowiska pojazdów szynowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (pionowymi) lub znakami na jezdni (poziomymi), kierujący pojazdem powinien pamiętać, że pieszy w tych miejscach korzysta ze szczególnej ochrony. W związku z tym kierujący pojazdem dojeżdżając do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

■ Przy skręcaniu w drogę poprzeczną, na której przy wjeździe znajduje się przejście przez jezdnię, kierujący pojazdem jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

■ Kierujący pojazdem nie może wjechać na skrzyżowanie pomimo zapalenia się sygnału zielonego lub podania odpowiedniego sygnału przez kierującego ruchem, jeżeli miałoby to utrudnić opuszczenie jezdni przez pieszych, którzy weszli na jezdnię podczas sygnału zezwalającego na wejście.

■ Podczas przejeżdżania przez chodnik lub inną drogę dla pieszych kierowca musi zachować szczególną ostrożność i jechać powoli, ustępując pierwszeństwa pieszym. To samo dotyczy innych miejsc (placów, ulic), na których nie ma wyodrębnionych jezdni i chodników, a ruch pieszych i pojazdów odbywa się na tej samej powierzchni.

■ Na jezdniach, na których odbywa się ruch tramwajowy, a szyny nie znajdują się bezpośrednio przy chodniku, kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub na nim stoi, kierujący pojazdem ma obowiązek zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszym swobodne przejście do tramwaju i na chodnik.

■ Przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego wyposażonego w wysepkę dla pasażerów należy zachować szczególną ostrożność i nie utrudniać pasażerom przejścia do wysepki i na chodnik.

■ Tak samo należy postępować przy ruchu innych niż tramwaje pojazdów komunikacji publicznej.

■ W razie przechodzenia przez jezdnię osoby upośledzonej używającej specjalnego oznaczenia (np. niewidomej używającej białej laski) lub osoby o widocznej niesprawności ruchowej kierujący pojazdem jest obowiązany do zatrzymania pojazdu w celu umożliwienia jej przejścia.