Obsługa układu hamulcowego

Obsługa układu hamulcowego to przede wszystkim sprawdzanie co najmniej raz na tydzień lub co 500 km i zawsze przed każdą długą jazdą poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku pompy hamulcowej.

■ Stan płynu w zbiorniku można uzupełnić tylko takim samym gatunkiem płynu, jaki jest w układzie hydraulicznym. Nie wolno jest mieszać różnych płynów hamulcowych, ponieważ może to powodować wytworzenie się osadu, a co za tym idzie, zatarcie lub zatkanie układu hamulcowego.

■ Podczas wymiany płynu w układzie hamulcowym lub w przypadku jazdy ze zbyt małym poziomem płynu w zbiorniczku pompy hamulcowej, może nastąpić zapowietrzenie hamiilców w wyniku przedostania się powietrza do przewodów hamulcowych. Zapowietrzenie hamulców możemy poznać po tym, że pedał hamulca, na całej długości skoku lub jego części, możemy wcisnąć bez oporu.

■ Sposób postępowania przy odpowietrzaniu hamulców podany jest zawsze w instrukcji obsługi, jednak ze względu na to, że czynności te wymagają pewnego doświadczenia i muszą być wykonywane przez dwie osoby, lepiej jest korzystać z usług osoby doświadczonej lub ze stacji obsługi.

■ Hamulec pomocniczy (ręczny) nie wymaga w zasadzie specjalnej obsługi, poza regulacją linki i jej smarowaniem. W przypadku zauważenia pęknięcia chociażby jednego drutu w lince należy ją wymienić. Co pewien czas należy sprawdzać jałowy skok pedału hamulca w sposób analogiczny, jak jałowy skok pedału sprzęgła. Wielkość jałowego skoku pedału hamulca określają instrukcje obsługi, gdyż zależy on od konstrukcji układu uruchamiającego.

■ W czasie jazdy powinno się co jakiś czas sprawdzać działanie układu hamulcowego przez naciśnięcie na pedał hamulca, gdyż nie tyle niebezpieczny jest brak hamulców, jak nagłe zaskoczenie kierowcy w czasie jazdy, gdy w najbardziej niespodziewanym momencie układ hamulcowy nie zadziała skutecznie.