Obsługa układu napędowego i jezdnego

Obsługa sprzęgła polega przede wszystkim na regulacji jałowego skoku pedału sprzęgła. Zwiększanie się skoku jałowego jest wynikiem zużywania się okładzin ciernych tarczy sprzęgła.

■ Zasada regulacji jałowego skoku pedału sprzęgła jest podobna we wszystkich samochodach i polega na skracaniu cięgła, łączącego dźwignię wyłączającą z pedałem sprzęgła. Sposób regulacji jak również wielkość jałowego skoku pedału sprzęgła są zwykle podane w instrukcji obsługi.

■ Przy samochodach, mających hydrauliczny wyprzęgnik sprzęgła (np. Polski FIAT 125p), należy pamiętać o okresowym sprawdzaniu i w razie potrzeby uzupełnianiu płynu w zbiorniku sprzęgła.

■ Obsługa skrzynki biegów ogranicza się do sprawdzania poziomu, uzupełniania i wymiany oleju. Poziom oleju w obudowie skrzynki biegów należy sprawdzać podczas każdej obsługi okresowej. Powinien on sięgać do krawędzi otworu wlewowego. W razie potrzeby uzupełniamy wyłącznie olejem tej samej marki i gatunku, jakim jest napełniona skrzynka biegów. Wymiana oleju powinna następować zgodnie z instrukcją obsługi (zwykle po 30tys. km przebiegu). Należy przeprowadzać ją zaraz po powrocie z drogi, gdy olej jest rozgrzany.

■ Obsługa mostu napędowego polega na wykonywaniu tych samych czynności i w tych samych okresach, co skrzynki biegów.

■ Obsługa kół polega na sprawdzeniu stanu obręczy i ich umocowania oraz stanu ogumienia i właściwego ciśnienia powietrza. Sprawdzamy to zwykle przez dokładne oględziny.

■ Nakrętki mocujące tarcze koła powinny być w komplecie i mocno dokręcone.

■ Ciśnienie powietrza sprawdzamy za pomocą ciśnieniomierza, przy czym odchylenie od wielkości określonych w instrukcji obsługi nie powinno przekraczać 0,1 kg/cm2.

■ Niewłaściwe ciśnienie powietrza w oponach powoduje nie tylko przedwczesne ich zużycie, ale również nadmierne przegrzewanie silnika i większe zużycie paliwa.

Po założeniu końcówek przewodów na zaciski należy je dobrze dokręcić.

■ Co 3-4 tygodnie (w lecie częściej) należy sprawdzać poziom elektrolitu, który w każdym ogniwie powinien utrzymywać się na wysokości 10-15 mm ponad górną krawędzią płyt. Poziom elektrolitu możemy sprawdzić za pomocą rurki szklanej, którą wsadzamy do akumulatora i po oparciu jej na krawędzi płyt, zamykamy palcem górny otwór. Po wyjęciu rurki w dolnej jej części pozostanie słup elektrolitu określający jego poziom nad płytami. Jeśli poziom elektrolitu jest za niski, należy go uzupełnić przez dolanie wody destylowanej.

■ Przy wszelkich pracach związanych z elektrolitem należy zachować dużą ostrożność, gdyż krople jego mogą wypalić dziury w ubraniu lub obuwiu, a także poparzyć obsługującego akumulator.

■ Podczas sprawdzania poziomu elektrolitu należy równocześnie sprawdzić stan naładowania akumulatora w poszczególnych ogniwach mierząc w tym celu gęstość elektrolitu za pomocą areometru.

■ Przy dobrze naładowanym akumulatorze gęstość elektrolitu wynosi 1,28 g/cm3. Przy prawidłowo działającej prądnicy (alternatorze) i częstym użytkowaniu samochodu, szczególnie na dłuższych trasach, akumulator jest doładowywany przez prądnicę.

■ Jeżeli akumulator jest wyładowany lub słabo naładowany (gęstość elektrolitu poniżej 1,20 g/cm3) należy go oddać do ładowania.

■ W czasie mrozów akumulator powinien być częściej sprawdzany i w miarę potrzeby doładowywany. Elektrolit o zbyt małej gęstości może zamarznąć i zniszczyć akumulator. W czasie zimy akumulator należy zabezpieczyć, ocieplając go pokrowcem.

■ Obsługa prądnicy (alternatora) i rozrusznika, jak również wszelkie ich naprawy, powinny być wykonywane przez specjalistyczne stacje obsługi w okresach określonych w instrukcji obsługi.

■ W każdym samochodzie stosuje się kilka różnych rodzajów żarówek, stąd też nabywając zapasowe żarówki, należy zwrócić uwagę nie tylko na napięcie i moc żarówki, ale również na kształt i wymiar cokołu. Jakie żarówki są stosowane, do jakich świateł określa instrukcja obsługi.

■ Obsługa świateł ogranicza się do sprawdzania działania świateł i utrzymywania w czystości zewnętrznej reflektorów, lamp, zacisków i przewodów oraz do regulacji ustawienia świateł drogowych i mijania.

■ Przy ładowaniu akumulatorów wydziela się wodór, który w zetknięciu się z ogniem spala się wybuchowo, dlatego też do ładującego się akumulatora nie wolno podchodzić z ogniem.

■ W czasie wykonywania przy samochodzie czynności obsługowo- -naprawczych nie wolno używać światła otwartego (ani palić papierosów). Należy zachowywać ostrożność, aby nie doznać obrażeń ciała; np. przy pracach w czasie prący silnika nie wolno wkładać ręki w pobliże wentylatora lub paska klinowego.

■ W przypadku zatrzymania samochodu na drodze należy zjechać na pobocze i wychodzić z samochodu jedynie na stronę obrzeża drogi.

■ Klocki podkładane pod uniesiony samochód powinny mieć dłuższą podstawę niż wynosi ich wysokość.

■ Podczas wjeżdżania na kanał obsługowy lub zjeżdżania z niego, otwór kanału powinien być zawsze założony deskami.