Motoryzacja

Układ hamulcowy

Zadaniem układu hamulcowego jest zatrzymywanie samochodu, zmniejszanie prędkości jazdy oraz unieruchamianie samochodu na postoju. Sprawnie działające hamulce samochodu mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo jazdy. ■…

Motoryzacja

PRAWO JAZDY

Pojazdami silnikowymi, a więc również samochodowymi na drogach publicznych mogą kierować osoby posiadające prawo jazdy. Prawo jazdy może uzyskać osoba, która spełnia warunki ustalone dla…

Motoryzacja

Drogi publiczne

Drogą nazywamy część pasa drogowego drogi publicznej przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, łącznie z poboczem oraz torowiskiem pojazdów szynowych znajdujących…