Układ hamulcowy

Zadaniem układu hamulcowego jest zatrzymywanie samochodu, zmniejszanie prędkości jazdy oraz unieruchamianie samochodu na postoju. Sprawnie działające hamulce samochodu mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

■ Zgodnie z przepisami, każdy samochód powinien być wyposażony co najmniej w dwa, niezależnie od siebie działające, układy hamulcowe, uruchamiane z miejsca kierowcy.

■ Jeden z tych układów hamulcowych jest układem zasadniczym (hamulec nożny), działającym na wszystkie koła samochodu, a drugi jest układem pomocniczym (hamulec ręczny), działającym na koła tylne lub na wałek główny skrzynki biegów.

■ W samochodach osobowych stosuje się hamulce uruchamiane hydraulicznie (hamulec zasadniczy) i mechanicznie (hamulec pomocniczy).

■ Pod względem budowy hamulce, stosowane w samochodach osobowych dzielimy na:

► bębnowe, w których urządzeniem, powodującym tarcie hamujące obroty kół są półkoliste szczęki hamulcowe pokryte specjalnymi okładzinami ciernymi,

► tarczowe, w których metalowa tarcza przymocowana do koła jest ściskana z obu stron przez płytki hamulcowe z okładzinami ciernymi.