Warunki techniczne dopuszczenia do ruchu przyczep

Przyczepy dopuszczone do ruchu na drogach publicznych muszą spełniać, jeśli chodzi o wymiary, masy, ogumienie, niektóre rodzaje świateł, te same warunki techniczne, co pojazd samochodowy.

■ Przyczepa powinna być połączona z pojazdem ciągnącym w taki sposób, aby niemożliwe było samoczynne rozłączenie się pojazdów w czasie ruchu oraz aby było zapewnione prawidłowe działanie hamulców i świateł.

■ Przyczepy osobowe, z wyjątkiem autobusowych, nie są dopuszczone do ruchu.

■ Niezależnie od ogólnych warunków technicznych, analogicznych jak przy pojazdach samochodowych, przyczepy dodatkowo powinny spełniać następujące warunki techniczne.

■ Przyczepa powinna być wyposażona w następujące rodzaje hamulców:

hamulec roboczy uruchamiany z miejsca kierowcy jednym ruchem łącznie z hamulcem roboczym pojazdu ciągnącego; hamulec roboczy przyczepy powinien spełniać te same wymagania co hamulec roboczy pojazdu ciągnącego, a ponadto zapewniać samoczynne zatrzymanie przyczepy w razie zerwania podczas jazdy połączenia z pojazdem ciągnącym; hamulec postojowy uruchamiany z zewnątrz i działający również wtedy, gdy przyczepa jest odłączona od pojazdu ciągnącego.

■ Przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t przeznaczona do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy może mieć hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy działający tylko na koła jednej osi).

■ Natomiast przyczepa lekka (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) może nie mieć hamulców pod warunkiem, że niezależnie od urządzenia łączącego przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, lina), które w razie zerwania głównego urządzenia łączącego będzie zapobiegało opadaniu dyszla na jezdnię i zapewniało niezbędną kierowalność przyczepy. Jeżeli jednak dopuszczalna masa całkowita takiej przyczepy jest większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego, to powinna ona mieć hamulec typu bezwładnościowego (najazdowy).

Przyczepa powinna być wyposażona w następujące światła zewnętrzne:

► kierunkowskazy, hamowania „stop”,

► oświetlające tylną tablicę rejestracyjną,

► pozycyjne przednie (tylko przyczepy o szerokości przekraczającej 1.6 m),

► pozycyjne tylne.

► odblaskowe tylne trójkątne,

► odblaskowe przednie,

► odblaskowe boczne,

► awaryjne,

► przeciwmgłowe tylne,

► obrysowe (tylko przyczepy o szerokości powyżej 2,1 m).

■ Światła te powinny odpowiadać tym samym warunkom szczegółowym co światła pojazdu samochodowego. Światła przyczepy powinny się zapalać równocześnie z tymi samymi światłami pojazdu ciągnącego.