Zasady ruchu na autostradach

Przeznaczenie autostrady do szybkiego i masowego ruchu pojazdów powoduje, że na autostradach dopuszczalny jest tylko ruch pojazdów samochodowych (również z przyczepami), które na równym, poziomym odcinku drogi mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h. Tym samym ruch pieszy i wszelkich pojazdów niesamochodowych, jak również i pojazdów samochodowych rozwijających prędkość poniżej 40 km/h jest zabroniony.

Możliwości rozwijania dużych prędkości powodują, że ze względu na bezpieczeństwo ruchu na autostradach jest zabronione.

► prowadzenie nauki jazdy,

► zatrzymywanie się i postój w innych miejscach niż na ten cel przeznaczone,

► cofanie i zawracanie,

► wjeżdżanie na pas rozdzielający jezdnią włączając w to również połączenia poprzeczne obu jezdni.

► holowanie pojazdu, z wyjątkiem holowania do najbliższego wyjazdu z autostrady.

■ Jeśli kierowca wskutek awarii lub innych ważnych przyczyn zmuszony jest do zatrzymania się na autostradzie, to powinien sprowadzić pojazd poza obręb jezdni, a jeśli to jest niemożliwe, podjąć wszelkie możliwe środki zaradcze w celu uprzedzenia wszystkich innych kierowców o zaistniałej na drodze przeszkodzie.

■ Sygnalizowanie postoju uszkodzonego pojazdu polega na włączeniu świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd ich nie miał, to świateł pozycyjnych oraz umieszczeniu w odległości 100 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego.

■ Wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych mogą być przeznaczone również inne drogi, wjazd na które jest oznaczony znakiem informacyjnym „droga dla pojazdów samochodowych”. Na

takich drogach jest dopuszczony wyłącznie ruch pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej drodze mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h (również w razie ciągnięcia przyczep).

■ Podobnie jak na autostradach również na tych drogach zabronione jest:

– zatrzymywanie i postój w innych miejscach niż przeznaczone do tego celu,
– cofanie,
– wjeżdżanie na pas między jezdniami.

■ Postój uszkodzonego pojazdu powinien być sygnalizowany w podobny sposób jak na autostradzie.