Articles by MotoWiocha

Motoryzacja

Wymijanie

Wymijaniem nazywamy przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. ■ Kierujący pojazdem w czasie wymijania ma obowiązek zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny…

Motoryzacja

WYPOSAŻENIE

Pojazd samochodowy dopuszczony do ruchu na drogach publicznych powinien być wyposażony w następujące przyrządy i urządzenia-. ► tabliczkę metalową umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym i…