Articles by MotoWiocha

Motoryzacja

WYPOSAŻENIE

Pojazd samochodowy dopuszczony do ruchu na drogach publicznych powinien być wyposażony w następujące przyrządy i urządzenia-. ► tabliczkę metalową umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym i…