Motoryzacja

PRAWO JAZDY

Pojazdami silnikowymi, a więc również samochodowymi na drogach publicznych mogą kierować osoby posiadające prawo jazdy. Prawo jazdy może uzyskać osoba, która spełnia warunki ustalone dla…

Motoryzacja

Drogi publiczne

Drogą nazywamy część pasa drogowego drogi publicznej przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, łącznie z poboczem oraz torowiskiem pojazdów szynowych znajdujących…

Motoryzacja

Wyprzedzanie

Wyprzedzaniem nazywamy przejeżdżanie (przechodzenie) obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Oznacza to, że pojazd jadący szybciej wyprzedza pojazd jadący wolniej. Wyprzedzanie…

Motoryzacja

Warunki zasadnicze

Do ruchu na drogach publicznych może być dopuszczony tylko pojazd odpowiadający określonym przepisami warunkom technicznym, zaopatrzony w dowód rejestracyjny i tablice ze znakami rejestracyjnymi (lub…